Podujatia

Prihlásiť sa

______________

Podujatia v roku 2019

 • Amaveťácky Silvester  2019 – 31.12.2019

  Cieľom podujatia bolo stretnutie amaveťákov, ktorí sa počas roku zabávali, vzdelávali, podieľali na rôznych zaujímavých podujatiach a boli súčasťou nášho Domino klubu. Na toto stretnutie sme pozvali aj priateľov a partnerov nášho klubu, s ktorými sme počas roku úspešne spolupracovali. Spoločným posedením pri káve, čaji, rôznych dobrotách, pri hudbe a v príjemnej atmosfére sme sa rozlúčili s rokom 2019.

 • Hokejový zápas s Amavetom – 30.12.2019

  Cieľom podujatia bola návšteva športového podujatia na medzinárodnom zápase  extraligy mužov medzi mužstvami HK Poprad a MAC Budapešť.

 • Ukončenie amaveťáckeho roku 2019 – 21.12.2019

  Cieľom podujatia bolo vyrobiť netradičné vianočné darčeky z rôznych materiálov pre členov klubu, priateľov a partnerov, s ktorými sme počas roku spolupracovali. Spoločným posedením pri káve, čaji a vianočnom punči sme ukončili zdarný rok 2019.

   

 • Vianočné posedenie – 20.12.2019

  Cieľom podujatia bolo poďakovať, vyhodnotiť prácu a činnosť za rok 2019, pospomínať na veselé a zábavné zážitky z podujatí i na všetky zdarné aj úspešné zrealizované projekty. Najdôležitejšie bolo prejaviť ľudskosť, pochopenie, dobré srdce a urobiť v predvianočnom čase radosť zúčastneným členom klubu a popriať si krásne sviatky a do nastávajúceho roku všade, všetko dobré.

 • Mikuláš v Amavete – 6.12.2019

  Cieľom podujatia bolo upevniť silu kolektívu Amavet klubu Domino.  Ďalším cieľom bolo pripraviť pre členov i nečlenov nášho  Amavet klubu mikulášske prekvapenie so sladkými darčekmi, zábavným programom a príjemným posedením pri reprodukovanej hudbe a tak spojiť príjemné s užitočným.

 • Bowling s Amavetom – 23.11.2019

  Cieľom podujatia bolo priateľské stretnutie nadšencov bowlingu. Týmto podujatím sme chceli utužiť vzťahy medzi členmi klubu a spríjemniť si deň príjemnou aktivitou.

   

 • Domino v Aquaparku – 4.11.2019

  Cieľom podujatia bola návšteva vodného parku Aquacity v Poprade - relax, regenerácia v termálnej a liečivej vode, príjemné strávenie voľného času.

 • Veda a technika 2019 – 4.11.2019

  Cieľom podujatia je podporiť vedu a techniku v oblasti drevárstva, nábytkárstva, drevených stavieb a nových CNC technológií na Slovensku. Členovia  základných kolektívov nášho klubu mali príležitosť vypočuť si novinky z oblasti vývoja a výroby  nízko energetických stavieb a pasívnych domov, dozvedeli sa o novinkách v CNC technológiách, spoznali nové materiály v drevárstve a nábytkárstve a dozvedeli sa o zaujímavostiach v oblasti nábytkárskych a stavebnostolárskych výrobkov.

   

   

 • Adama Ďurica a hostia -  28.10.2019

  Návšteva akustického hudobného koncertu Adama Ďuricu s jeho hosťami v Poprade.

 • Steel park Košice II – 25.10.2019

  Cieľom podujatia bolo navštíviť park vedy a zábavy. Na podujatí sme si prakticky overovali vedomosti pri skúmaní vedeckých hypotéz, technických a prírodných zákonitostí.  V expozícii Steelparku sme sa mali možnosť zoznámiť s vyše 50 exponátmi z oblasti optiky, biometrie, geológie, fyziky, chémie, strojárstva a ďalších.

 • Zdravá výživa v Domine – 16.10.2019

  Cieľom podujatia bolo mladým ľuďom tak ako každoročne priblížiť zdravý životný štýl prostredníctvom odborných prednášok, panelových diskusií, videoprojekcie, prípravy zdravých jedál, nápojov a ochutnávok.

 • Bowling – 28.9.2019

  Cieľom podujatia bolo priateľské stretnutie nadšencov netradičného športu bowlingu. Ďalším našim cieľom bolo zorganizovať zmysluplné podujatie, pri ktorom sme chceli spojiť príjemné s užitočným. Týmto podujatím sme chceli utužiť vzťahy medzi členmi klubu a spríjemniť si deň príjemnou aktivitou.

 • Slávnostná akadémia – 24.9.2019

  Toto podujatie so sprievodným kultúrnym a zábavným programom sme pripravili pre nových členov klubu. Na neformálnom stretnutí vedúci ZK oboznámili nových členov klubu s plánovanými podujatiami, organizačnou štruktúrou a nadviazali priateľstvo a kontakty potrebné pri ďalšej spolupráci. Cieľom podujatia bolo prijatie nových členov do drevárskeho cechu - Amavet klubu Domino č.945. Táto spoločenská a kultúrna akcia mala taktiež za cieľ prelomiť bariéry medzi staršími a mladšími členmi klubu. Ďalším nie menej významným a dôležitým cieľom podujatia bolo posilniť zdravý kolegiálny vzťah medzi členmi klubu, posilniť pocit spolupatričnosti, vzájomnej spolupráce, rešpektu a tolerancie.

 • Steel park Košice I. – 23.8.2019

  Cieľom podujatia bolo spoznať park vedy a zábavy, priniesť všetkým účastníkom malý i veľký zážitok zo spoznávania fyzikálnych zákonitosti. Na podujatí sme si mohli prakticky overiť vedomosti pri skúmaní vedeckých hypotéz, technických a prírodných zákonitostí. Mali sme možnosť vidieť aj jednotlivé fyzikálne zákony v reálnom čase, čím sa pre nás veda stávala netradičnou a obohacujúcou. V expozícii Steelparku sme sa mali možnosť zoznámiť s vyše 50 exponátmi z oblasti optiky, biometrie, geológie, fyziky, chémie, strojárstva a ďalších.

 • Budapešť 2019 – 21.8.2019

  Cieľom podujatia bolo sprostredkovať členom Amavet klubu zážitok spojený s návštevou kultúrnych a historických pamiatok, atrakcií a zaujímavosti z Budapešti. Vďaka zaujímavému i pestrému programu pre malých aj veľkých sme potešili aj pobavili všetkých účastníkov podujatia.

 • Okúpačka v Aqua city – 28.4.2019

  Cieľom podujatia bola návšteva vodného parku Aquacity - relax, zregenerovať sily v termálnej a liečivej vode, príjemné strávenie voľného času.

 • Vedecko - technické centrum v STM Košice – 25.4.2019

  Cieľom podujatia bolo priblížiť mladým ľuďom vedu a techniku prostredníctvom moderných interaktívnych modelov a exponátov vo Vedecko - technickom centre (VTC) v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach. Účastníci podujatia mali možnosť zábavno-náučnou formou spoznať, objaviť a pochopiť základy vedy a techniky, zastúpené prírodnými vedami ako fyzika, mechanika, magnetizmus, zmyslové vnemy, optické a akustické javy a množstvo ďalších. Na podujatí sme mali možnosť samostatne a voľne odskúšať rôzne hlavolamy, podľa návodu experimentovať a pozorovať fyzikálne javy.

 • Koncert Tomáša Klusa – 14.4.2019

  Návšteva hudobného koncertu Tomáša Klusa v Poprade.

 • Valné zhromaždenie Amavetu 2019 - 22.03.2019

  Cieľom podujatia bola účasť nášho Amavet klubu č.945 Domino na valnom zhromaždení OZ Amavet v Bešeňovej.

 • 29. Medzinárodný veľtrh nábytku v Nitre – 5.3.2019

  Cieľom podujatia bolo navštíviť 29. medzinárodný veľtrh nábytku a bytových doplnkov, dizajnu a architektúry a 4. ročník veľtrhu modernej i tradičnej architektúry z dreva - moderné drevodomy v Nitre, na ktorej vystavujú medzinárodní výrobcovia i predajcovia nábytku, moderných drevostavieb z oblasti drevárskeho a nábytkárskeho priemyslu. Je to najväčšia prehliadka nábytku, interiérov a zariaďovania v Strednej Európe. Medzinárodný veľtrh ako každoročne spestrili prezentačno - kontraktačné, ktoré boli doplnené odbornými prednáškami z oblasti noviniek v nábytkárskom a drevárskom priemysle pre širokú odbornú aj laickú verejnosť.

 • Plávanie s Amavetom – 26.1.2019

  Cieľom podujatia bolo ponúknuť členom nášho klubu možnosť športovej aktivity na krytej plavárni vo Svite a tak využiť zmysluplne svoj voľný čas pohybovou aktiivitou spolu s priateľmi.

______________

Podujatia v roku 2018

 • Vianočné posedenie – 21.12.2018

  Cieľom podujatia bolo poďakovať, vyhodnotiť prácu a činnosť za rok 2018, pospomínať na veselé a zábavné zážitky z podujatí i na všetky zdarné aj úspešné zrealizované projekty. Najdôležitejšie bolo prejaviť ľudskosť, pochopenie, dobré srdce a urobiť v predvianočnom čase radosť zúčastneným členom klubu a popriať si krásne sviatky a do nastávajúceho roku všade, všetko dobré.

 • Koledníci idúúú – kultúrne predstavenie – 9.12.2018

  V predvianočnom období sme navštívili vianočný program ZUŠ Letná ulica, kde sa predstavili detský folklórny súbor Letnička, žiaci hudobného odboru ZUŠ ul. Letná, folklórny súbor Rozsutec, folklórny súbor Vagonár, La Speranza a Suita kráľa Mateja.

 • Mikulášske prekvapenie – 6.12.2018

  Cieľom podujatia bolo upevniť silu kolektívu Amavet klubu Domino.  Ďalším cieľom bolo pripraviť pre členov i nečlenov nášho  Amavet klubu mikulášske prekvapenie so sladkými darčekmi, zábavným programom a príjemným posedením pri reprodukovanej hudbe a tak spojiť príjemné s užitočným.

 • Slávnostná akadémia - prijímanie nových členov klubu – 16.11.2018

  Toto podujatie so sprievodným kultúrnym a zábavným programom sme pripravili pre nových členov klubu. Na neformálnom stretnutí vedúci ZK oboznámili nových členov klubu s plánovanými podujatiami, organizačnou štruktúrou a nadviazali priateľstvo a kontakty potrebné pri ďalšej spolupráci. Cieľom podujatia bolo prijatie nových členov do drevárskeho cechu - Amavet klubu Domino č.945. Táto spoločenská a kultúrna akcia mala taktiež za cieľ prelomiť bariéry medzi staršími a mladšími členmi klubu. Ďalším nie menej významným a dôležitým cieľom podujatia bolo posilniť zdravý kolegiálny vzťah medzi členmi klubu, posilniť pocit spolupatričnosti, vzájomnej spolupráce, rešpektu a tolerancie.

 • Prednáškový workshop s TU Zvolen – 12.11.2018

  Cieľom podujatia je podporiť vedu v oblasti drevárstva, nábytkárstva, drevených stavieb a nových CNC technológií na Slovensku.

 • Veda a technika v drevovýrobe

  Cieľom podujatia bolo mladým ľuďom priblížiť iný pohľad na vedu, výskum, novinky a zaujímavosti v oblasti drevospracujúceho priemyslu. Mali možnosť vidieť najnovšie vybavenie výskumných a vývojových dielni na Technickej univerzite vo Zvolene na drevárskej fakulte. Účastníci podujatia spoznali nové trendy v oblasti výroby drevených stavieb a stavebnostolárskych výrobkov. Spoznali sme novú technológiu výroby drevohliníkových okien a dverí na Slovensku. Na druhý deň podujatia sme mali možnosť vidieť výrobu debniacich systémov na stavby pre celú Európu a svet. Cieľom firmy Doka je robiť všetko jednoduchšie, lepšie a efektívnejšie. Spoločnosť  vytvárala  v priebehu svojej histórie stále nové štandardy kvality, funkčnosti a hospodárnosti na medzinárodnej úrovni. S viac ako 160 predajnými a logistickými miestami vo vyše 70 krajinách disponuje skupina Doka výkonnou predajnou sieťou, a tým zaručuje rýchlu a profesionálnu dispozíciu materiálu a technickú podporu. Od prvého plánovania až po spoľahlivé použitie na stavbe pomáhajú stavbárom stavať ešte efektívnejšie, lepšie a bezpečnejšie.

   

 • Filmové predstavenie – Zrodila sa hviezda 23.10.2018

  Naši členovia navštívili filmové predstavenie, kde sa v hlavných úlohách predstavil štvornásobný držiteľ nominácie na Oscara Bradley Cooper a spevácka pophviezda Lady Gaga. V novom spracovaní romantickej drámy Zrodila sa hviezda, stvárnil Bradley Cooper ostrieľaného muzikanta Jacksona Mainea, ktorý objavil a zamiloval sa do začínajúcej speváčky Ally (Lady Gaga). Táto už svoj veľký sen o hviezdnej kariére vzdala…pokým ju Jack neprinúti vyjsť na pódium pod svetlá reflektorov. Ale keď Allyin raketový štart zatieni jeho vlastnú kariéru, Jack stále obtiažnejšie nesie svoj ústup z veľkých pódií a o to viac bojuje so svojimi vnútornými démonmi.

 • Stretnutie s horolezcom Michalom Sabovčíkom – 18.10.2018

  Milé, zaujímavé, inšpirujúce stretnutie plné dobrodružných a nebezpečných zážitkov sa nám podarilo zorganizovať s alpinistom, horolezcom a horským nadšencom Michalom Sabovčíkom. Okrem lezenia sa tento mladý, aktívny a veselý športovec venuje aj skialpinizmu, paraglidingu, jaskyniarstvu, vodáctvu a bicyklovaniu. V roku 2017 sa Michalovi podarilo vyliezť spolu so slovenskou horolezeckou legendou Petrom Hámorom na Dhaulágiri (8 167 m n. m.), siedmu najvyššiu horu sveta, ktorá sa nachádza v nepálskych Himalájach. Michal má za sebou tzv. alpskú trilógiu troch slávnych severných stien - Matterhorn, Eiger a Grandes Jorasses, náročný prvovýstup na patagónsky Fitz Roy či Veľké Trango v Karakorame. Ale práve v Tatrách, ešte vo svojich začiatkoch, prešiel cestu, ktorá je jedinečná. Mladý horolezec si však pri jej zdolávaní v roku 2012 siahol na dno síl. Celý tatranský hrebeň a 130 štítov na ňom prešiel s Adamom Kadlečíkom v zime na jeden šup. Michal už liezol aj v Alpách, Pamíre, Sajanoch, v Antarktíde, Afrike, v Patagónii aj v Himalájach. Na záver prednášky sme si pozreli filmy s Michalom Sabovčíkom Žiť pre vášeň a Stopy na hrebeni z dielne Pavla Barabáša.

   

   

 • Deň zdravej výživy v klube – 17.10.2018

  Cieľom podujatia bolo mladým ľuďom tak ako každoročne priblížiť zdravý životný štýl prostredníctvom odborných prednášok, panelových diskusií, videoprojekcie, prípravy zdravých jedál, nápojov a ochutnávok.

 • Poznávací zájazd do múzea v Osvienčime, návšteva Krakova – 5.5.2018

  Cieľom poznávacieho zájazdu bolo navštíviť múzeum koncentračného tábora v Oswienczime Auschwitz - Birkenau. Našou úlohou bolo sprostredkovať mladým ľuďom možnosť vidieť na vlastné oči a počuť na vlastné uši všetko to, čomu sa dá len veľmi ťažko s hrôzou uveriť. Našim cieľom je organizovať tento poznávací zájazd každoročne pre čo najväčší počet záujemcov, aby sa už nikdy viac história neopakovala. Po návšteve koncentračného tábora sme navštívili mesto Krakov.

 • 28. medzinárodný veľtrh nábytku, bytových doplnkov, dizajnu a architektúry v Nitre – 15.3.2018

  Cieľom podujatia bolo navštíviť 28. medzinárodný veľtrh nábytku a bytových doplnkov, dizajnu a architektúry a 3. ročník veľtrhu modernej i tradičnej architektúry z dreva - moderné drevodomy v Nitre, na ktorej vystavujú medzinárodní výrobcovia i predajcovia nábytku, moderných drevostavieb z oblasti drevárskeho a nábytkárskeho priemyslu. Je to najväčšia prehliadka nábytku, interiérov a zariaďovania v Strednej Európe. Medzinárodný veľtrh ako každoročne spestrili prezentačno - kontraktačné, ktoré boli doplnené odbornými prednáškami z oblasti noviniek v nábytkárskom a drevárskom priemysle pre širokú odbornú aj laickú verejnosť.

______________

Podujatia v roku 2017

 • Mikulášske prekvapenie

  Tak ako každoročne sme pre členov i nečlenov Amavet klubu Domino pripravili milé mikulášske prekvapenie so sladkými darčekmi, zábavným programom a príjemným posedením pri reprodukovanej hudbe. Spojili sme sily a spríjemnili mladým i starším vianočný čas pekným podujatím.

 • Deň zdravého stravovania v klube – workshop

  Naším cieľom bolo mladým ľuďom priblížiť zdravý životný štýl prostredníctvom odborných prednášok, panelových diskusií, videoprojekcie, prípravy zdravých jedál, nápojov a ochutnávok.

 • Poznávací zájazd do vedeckého laboratória Cern vo Švajčiarsku

  Začiatkom októbra 2017 sme navštívili najväčšie a najuznávanejšie svetové centrum pre vedecký výskum CERN (Európska organizácia pre jadrový výskum), ktorý sa zameriava najmä na časticovú fyziku, zisťujúc, z čoho sa skladá svet a ako funguje. V CERNe sa využívajú najväčšie a najzložitejšie vedecké nástroje na svete k štúdiu elementárnych zložiek hmoty – subatomárnych častíc. Štúdiom toho, čo sa stane, keď sa tieto urýchlené častice zrážajú, sa fyzici dozvedajú o zákonoch prírody. V CERNe sa využívajú urýchľovače častíc a detektory. Urýchľovače urýchľujú zväzky častíc na veľké energie predtým, ako sa zrazia navzájom, alebo s pevnými terčíkmi. Detektory pozorujú a zaznamenávajú výsledky týchto kolízií. Laboratóriá CERNu sa nachádzajú na francúzsko-švajčiarskej hranici neďaleko Ženevy. Toto spoločenstvo, ktoré v súčasnosti zahŕňa 20 členských štátov, bolo založené v roku 1954. Na tejto poznávacej ceste sme navštívili interaktívne múzeum s fyzikálnymi pokusmi Technoramu vo Winterthure a múzeum A. Einsteina. Počas tejto ceste sme mali možnosť navštíviť kultúrne,  historické pamiatky i najzaujímavejšie stavby v mestách Bern a Ženeva.

   

 • Veda a technika v Steel parku

  Navštívili sme kreatívnu fabriku a zábavné technické centrum v Steel parku v Košiciach. Návšteva interaktívnej výstavy bola spojená s praktickými fyzikálnymi a chemickými pokusmi a s 5D premietaním. Mali sme možnosť vyskúšať a zahrať sa s vyše 50-timi zaujímavými exponátmi demonštrujúcimi príbeh ocele, a to z oblasti hutníctva, optiky, geológie, magnetizmu, hutníctva, biometriky, fyziky, chémie, bezpečnosti, strojárstva a ďalších. Cieľom podujatia bolo ukázať mladým ľuďom to, že svet okolo nás je zaujímavý a to čo je vo vzorcoch bude fungovať aj v Steelparku a je možné sa toho dotknúť.

 • Slovenské technické múzeum v Košiciach - návšteva vedecko technického centra

  Týmto podujatím sme sa snažili priblížiť mladým ľuďom vedu a techniku prostredníctvom moderných interaktívnych modelov a exponátov vo Vedecko - technickom centre (VTC) v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach. Všetci sme mali možnosť zábavno-náučnou formou spoznať, objaviť a pochopiť základy vedy a techniky, zastúpené prírodnými vedami ako fyzika, mechanika, magnetizmus, zmyslové vnemy, optické a akustické javy a množstvo ďalších. Na podujatí sme mali možnosť si samostatne a voľne odskúšať rôzne hlavolamy, podľa návodu experimentovať a pozorovať fyzikálne javy.

 • Deň detí

  Počas tohto dňa sa nám podarilo vyrobiť množstvo netradičných a zaujímavých darčekov z rôznych materiálov pre našich členov z Amavet klubu Domino, pre priateľov a kamarátov, s ktorými úspešne spolupracujeme.

   

 • Medziklubovka – workshop

  Podarilo sa nám pripraviť kreatívne stretnutie, kde sme sa stretli s členmi z Amavet klubu Sova č. 948. Toto vzdelávacie podujatie bolo organizované aj pre nových vedúcich základných kolektívov oboch klubov. Snažili sme sa povzbudiť všetkých vedúcich, aby tiež svojou aktivitou podieľali na podpore dobrovoľníctva v spoločnosti. Počas programu sme viedli zaujímavé rozhovory, hľadali inšpirácie pre ďalšiu prácu a zorganizovali množstvo workshopov tvorivých dielní.

 • Návšteva múzea v Osvienčime

  Našim cieľom bolo navštíviť múzeum koncentračného tábora v Oswienczime Auschwitz - Birkenau. Snažili sme sa mladým ľuďom sprostredkovať možnosť vidieť na vlastné oči a počuť na vlastné uši všetko to, čomu sa dá len veľmi ťažko s hrôzou uveriť. Našim cieľom je organizovať tento poznávací zájazd každoročne pre čo najväčší počet záujemcov, aby sa už nikdy viac história neopakovala.

   

   

 • Deň zdravej výživy v klube – 17.10.2018

  Aj tento rok sa naši zástupcovia klubu zúčastnili na valnom zhromaždení OZ Amavet v Bešeňovej.

 • MS v hokeji hráčov do 18. rokov

  V našom klube zastáva šport popredné miesta. Potvrdili sme to návštevou štvrťfinálového hokejového zápasu MS v hokeji hráčov do 18. rokov medzi družstvami SVK - RUS v Poprade.

 • MS v hokeji hráčov do 18.rokov

  S našimi členmi sme navštívili aj zimný štadión v Sp. Novej Vsi počas MS v hokeji hráčov do 18. rokov, kde sme mali možnosť sledovať hokejový zápas medzi mužstvami USA - RUS.

 • Prednáška - Šlabikár šťastia

  Podarilo sa nám navštíviť podujatie, kde sme sa stretli s Paľkom Baričákom - spisovateľom, básnikom, muzikantom, vydavateľom kníh a CD, filozofom, blogerom, cestovateľom a fotografom aj s jeho kamarátmi. Cieľom tohto podujatia bolo získanie novej motivácie, inšpirácie a načerpanie nových duševných síl pri ďalšej spolupráci s vedúcimi základných kolektívov i práci s mládežou.

 • Školenie - Myšlienkové mapy

  Absolvovali sme vzdelávacie školenie pre vedúcich základných kolektívov na tému myšlienkové mapy, aby sme získali predstavu využitia programu v praxi, ktorý nám pomôže pri príprave programu, zabezpečenia, pri organizovaní a pri realizáciách podujatí, rôznych aktivít aj činností v základných kolektívoch v celom klube.

 • Medzinárodný veľtrh nábytku, bytových doplnkov, dizajnu a architektúry v Nitre

  Cieľom podujatia bolo navštíviť 27. medzinárodný veľtrh nábytku a bytových doplnkov, dizajnu a architektúry a 2. ročník veľtrhu modernej i tradičnej architektúry z dreva - moderné drevodomy v Nitre, na ktorej vystavujú medzinárodní výrobcovia i predajcovia nábytku, moderných drevostavieb z oblasti drevárskeho a nábytkárskeho priemyslu. Je to najväčšia prehliadka nábytku, interiérov a zariaďovania v Strednej Európe. Tento medzinárodný veľtrh a prezentačno - kontraktačné dni boli spestrené odbornými prednáškami z oblasti nábytkárskeho a drevárskeho priemyslu pre širokú odbornú aj laickú verejnosť.

______________

Podujatia v roku 2016

 • Koncert Smejko a Tanculienka

  Toto pekné hudobné predstavenie sme zorganizovali, aby sme spríjemnili najmenším kamarátom - deťom vedúcich základných kolektívov nedeľné dopoludnie peknými pesničkami Smejka a Tanculienky.

 • Poznávací zájazd do múzea v Osvienčime

  Každoročne sa snažíme organizovať poznávací zájazd do múzeuea koncentračného tábora v Oswienczime Auschwitz - Birkenau. Aj v tomto roku sa nám to podarilo. Na spiatočnej ceste domov sme navštívili historické centrum v Krakove.

 • Medzinárodná výstava nábytku a bývania v Nitre

  Cieľom podujatia bolo navštíviť 26. medzinárodný veľtrh nábytku a bytových doplnkov, dizajnu a architektúry a 1. ročník veľtrhu modernej i tradičnej architektúry z dreva v Nitre, na ktorej vystavujú medzinárodní výrobcovia i predajcovia nábytku, moderných drevostavieb z oblasti drevárskeho a nábytkárskeho priemyslu. Je to najväčšia prehliadka nábytku, interiérov a zariaďovania v Strednej Európe. Tento medzinárodný veľtrh a prezentačno - kontraktačné dni boli spestrené odbornými prednáškami z oblasti nábytkárskeho a drevárskeho priemyslu pre širokú odbornú verejnosť.

   

 • 7. ročník súťaže o najzručnejšieho Amaveťáka Domino klubu

  Zmyslom a zároveň našim cieľom bolo vyhľadať a aktívne zapojiť mimoriadne tvorivých a talentovaných mladých ľudí, ktorých baví práca s drevom. Prihlásení súťažiaci mali možnosť sa realizovať a zúročiť svoje teoretické vedomosti i praktické zručnosti z rôznych odborov. Ďalším cieľom bolo viesť týchto mladých ľudí k samostatnému tvorivému mysleniu a aktívnemu riešeniu úloh ako aj k zmyslu plnému využitiu voľného času. Táto súťaž bola rozdelená do 2 častí - teoretickej, ktorej výstupom bol test teoretických vedomostí a praktickej, ktorej výstupom bol vyhotovený produkt - výrobok. Každý účastník sa mal možnosť prezentovať a obhájiť svoj výrobok pred odbornou hodnotiacou komisiou súťaže.

 • Šlabikár šťastia - čítačka

  Stretli sme s Paľkom Baričákom - spisovateľom, básnikom, muzikantom, vydavateľom kníh a CD, filozofom, blogerom, cestovateľom a fotografom aj s jeho kamarátmi. Naším cieľom bolo mladým ľuďom priblížiť aj iný pohľad na svet a život, ako ho poznajú z vlastných skúseností.

 • Propagácia vedy a techniky vo výrobnom podniku Sanas Sabinov

  Cieľom podujatia bola návšteva a prehliadka nábytkárskej spoločnosti - SANAS Sabinov. Snažíme sa tak rozšíriť obzor mladých ľudí a umožniť im vidieť na vlastné oči technologický pokrok v technickej oblasti výroby nábytku i stavebno - stolárskych výrobkov. Sanas je významným slovenským výrobcom nábytku (vyrába obývacie steny, predsiene, kuchynský nábytok, jedálenské rozťahovacie stoly, kancelársky nábytok, konferenčné stolíky, nábytok na zakázku) pre domáci i zahraničný trh, pričom export tvorí dlhodobo podstatnú časť výroby spoločnosti. V poslednom období firma investovala hlavne do modernizácie strojno-technologických zariadení (NC a CNC stroje) s dôrazom na ochranu životného prostredia, pričom dnes má na všetkých významných technologických uzloch moderné, elektronicky riadené stroje, ktoré jej umožňujú dosahovať vysoký stupeň kvality opracovania dielcov. SAbinovská NÁbytkárska Spoločnosť - SANAS Sabinov je významný tradičný slovenský výrobca nábytku.

   

 • Liptovské múzeum Pribylina

  Prehliadkou múzea liptovskej dediny v Pribyline sme umožnili našim členom navštíviť drevené, obytné a hospodárskych stavby, ktoré reprezentujú typické znaky ľudového staviteľstva roľníckych a remeselníckych vrstiev. Podarilo sa nám taktiež navštíviť goticko-renesančný kaštieľ z Parížoviec zo 14. – 16. storočia, ktorý je spájaný s kráľom Matejom Korvínom a jeho synom Jánom Korvínom, kniežaťom liptovským. Upútala nás taktiež návšteva atraktívnej expozície ranogotického kostola Panny Márie z obce Liptovská Mara s fragmentmi pôvodných nástenných malieb zo 14. a 15. storočia. Na záver sme si prehliadli statickú expozíciu historickej Považskej lesnej železnice.

 • Návšteva kultúrnych pamiatok v Krakove

  Cieľom tohto poznávacieho zájazdu bolo navštíviť kultúrne a historické pamiatky mesta Krakov v Poľsku.

   

   

 • Tatranský pohár v ľadovom hokeji

  Aby sa nám podarilo trošku schladiť po horúcom a slnečnom lete, navštívili sme hokejový zápas o Tatranský pohár v ľadovom hokeji v Poprade.

 • Tenisový turnaj - Domino cup

  Pre členov klubu sme zorganizovali športový deň, na ktorom sme otvorili 1. ročník tenisového turnaja Domino cup a takouto formou sme sa snažili spríjemniť členom klubu koniec letných prázdnin.

 • Koncert Dominiky Mirgovej

  V tomto roku sa podarilo fanúšikom Dominiky Mirgovej navštíviť jej hudobný koncert.

 • Deň zdravého stravovania v klube – workshop

  Našim cieľom bolo priblížiť mladým ľuďom zdravý a aktívny životný štýl prostredníctvom odborných prednášok, panelových diskusií, videoprojekcie, prípravy zdravých jedál, nápojov a ochutnávok.

 • Slovenské technické múzeum v Košiciach

  Návštevou Slovenského technického múzea sme sa snažili mladým ľuďom priblížiť vedu a techniku prostredníctvom moderných interaktívnych modelov a exponátov vo Vedecko - technickom centre (VTC) v STM v Košiciach. Mali sme možnosť zábavno-náučnou formou spoznať, objaviť a pochopiť základy vedy a techniky, zastúpené prírodnými vedami ako fyzika, mechanika, magnetizmus, zmyslové vnemy, optické a akustické javy a množstvo ďalších. Odskúšali sme rôzne hlavolamy, podľa návodu experimentovali a pozorovali rôzne fyzikálne javy.

 • Slávnostné prijímanie nových členov

  Cieľom podujatia bolo osláviť prijatie nových členov klubu so sprievodným kultúrnym a zábavným programom. Na neformálnom stretnutí vedúci ZK oboznámili nových členov klubu s plánovanými podujatiami, organizačnou štruktúrou a nadviazali priateľstvo a kontakty potrebné pri ďalšej spolupráci. Cieľom podujatia bolo prijatie nových členov do drevárskeho cechu - Amavet klubu Domino č.945. Táto spoločenská a kultúrna akcia mala taktiež za cieľ prelomiť bariéry medzi staršími a mladšími členmi klubu. Ďalším nie menej významným a dôležitým cieľom podujatia bolo posilniť zdravý kolegiálny vzťah medzi členmi klubu, posilniť pocit spolupatričnosti, vzájomnej spolupráce, rešpektu a tolerancie.

 • Koncert Simony Martausovej

  Všetci nadšenci dobrej hudby a piesní si prišli na svoje na hudobnom koncerte pesničkárky, hudobníčky a skladateľky Simony Martausovej s jej kapelou.

 • Mikulášske prekvapenie

  Pre členov i nečlenov Amavet klubu sme si pripravili ďalšie mikulášske prekvapenie so sladkými darčekmi, zábavným programom a príjemným posedením v predvianočnom čase.

 • SteelPark Košice

  Navštívili sme kreatívnu fabriku, zábavno - technického centra v Košiciach. Tento projekt je výsledkom aktívnej spolupráce spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. a troch vzdelávacích a vedeckých inštitúcií - Technickej univerzity v Košiciach, Univerzity P. J. Šafárika a Slovenskej akadémie vied. Expozícia ponúka návštevníkom aktívne hranie sa s vyše 50 exponátmi demonštrujúcich príbeh ocele, a to z oblasti hutníctva, geológie, fyziky, chémie, bezpečnosti, strojárstva a ďalších.  Príbeh ocele sa odohráva v meste, ktorého identita je spojená s výrobou oceľových produktov. Vedci, technici a umelci vytvorili úžasnú a kreatívnu expozíciu technického sveta. Ľudia z košického akademického sveta, ukazujú mladým ľuďom, že svet okolo nás je zaujímavý a to čo je vo vzorcoch funguje aj v Steelparku a je možné sa toho dotknúť.

 • Výroba vianočných darčekov - dielničky

  Na tomto podujatí sme sa snažili vyrobiť množstvo netradičných, vianočných darčeky z rôznych materiálov pre členov klubu, priateľov a partnerov, s ktorými sme počas roku spolupracovali.

______________

Podujatia v roku 2015

 • Návšteva Tatranskej galérii v Poprade

   

 • Výlet do Levočskej Doliny

   

 • Valentínska kvapka krvi

   

   

 • Salvador Dalí v Tatranskej galérii v Poprade

   

 • Kultúrne pamiatky Varšavy

   

 • Medzinárodná výstava nábytku a bývania v Nitre 2015

   

   

 • 6. ročník súťaže o najzručnejšieho Amaveťáka Domino klubu

   

 • Propagácia vedy a techniky vo výrobnom podniku Sanas Sabinov

   

   

   

 • Prezentácia drevostavieb

   

 • Výstava Priestor 2015

   

 • Športovo - relaxačné stretnutie amaveťákov

   

 • Workshop zdravej výživy

   

 • Slávnostné prijímanie nových členov klubu

   

 • Stretnutia na plavárni

   

Kontaktné informácie

Odkazy

Newsletter

Domino Amavet klub č. 945 pri SOŠ drevárskej

 

Filinského cesta 2536/7,

 

Spišská Nová Ves, 052 01

 

Telefón: 0534424246

 

Email: amavet945@outlook.sk

 • Organizované podujatia

 

 • Galéria z podujatí

 

 • Informácie o klube Amavet

 

 • Kontakt

 

Emailová adresa:

 

 

 

Vaša mailová adresa..

 

 

Prihlásiť sa

 © 2018, Domino.amavet.sk. Všetky práva vyhradené.

Napíšte nám na: amavet945@outlook.sk

 AMAVET klub č. 945

Prihlásenie / Registrácia